Petitbas B-Kull

Hanarna / The Males

Petitbas Big Bozz

 

Petitbas Brazze Buz

 

Petitbas Boriz Baxter

Petitbas Buzter Baz

Tikarna / The Females


Petitbas Betty Boop

   

 

 

 

Petitbas Bezzy Boop