I-Kullen
Födda 2019-09-30
2 hanar + 1 tik

Petitbas Iz Izor
Petitbas Iz Izeman
Petitbas Iz Iza-Bella

E. SE JCH Mörka Skogs Isak Göransson

U. Petitbas Fräziga Freja  
Exc, Ck utställning